Setkání farní pastorační a ekonomické rady

V neděli 22. 9. 2019 se v 17:30 hodin na faře sejde farní rada.