Společentsví manželů 2018

18.11.2018 Společenství manželů

 

Téma tohoto setkání byl Pokoj – životní prostředí křesťanské rodiny.

Setkání jsme zahájili modlitbou, potom jsme probrali, co se nového událo v našich rodinách, čím žijeme, co nás těší nebo trápí.

Potom jsme se pustili do tématu. Základem byli jako vždy úryvky z Písma, dnes Iz 52, 6-9 a Jan 14, 27.Bavili jsme se o těchto verších, tak je kdo vnímá a čím ho oslovují. Potom jsme se zamýšleli nad těmito otázkami:

  • Co chápeme jako věřící slovem pokoj? (proti tak často užívanému „dej mi už pokoj!“)

  • Kdo nebo co v našich rodinách nejčastěji narušuje pokoj našeho domova? Jak se tomu bráníme či lze se tomu vyhnout?

  • Proč si myslíme, že tak často vznikají manželské hádky z malicherností?

  • Uvědomujeme si, že dar pokoje obdrží pouze lidé čistého srdce a že je plodem společné modlitby v rodině? Jakou hodnotu má v naší rodině společná modlitba?

 

Tímto děkuji otci Vítkovi i ostatním za společně prožité chvíle.

 

další setkání: 2.12.2018 v 16:00 hodin

pohoštění: Alenka s Dominikem.

 

Janka a Vladimír

 
 14.10.2018 Společenství manželů

 

Téma tohoto setkání byl další z darů Ducha Svatého „Radost“, která by měla být poznávací znamení křesťanů. Setkání jsme zahájili modlitbou a pak jsme probrali připravené téma. Nakonec jsme probrali co, kdo, kdy a kde. Protože se nám trošku zadrhla domluva, co se týká občerstvení, tak sáhl do svých zásob otec Vítek. A nenašel pouze oplatky a brambůrky, ale i něco na desinfekci krku. On pro to, že je nachlazený. Ale mi ho v tom samozřejmě samotného nenechali.

 

Tímto děkuji Vám všem za účast a pomoc

 

další setkání: 18.11.2018 v 16:00 hodin

pohoštění: Maruška a Tom S.

 

Janka a Vladimír

 

16.09.2018 Společenství manželů

 

V letošním roce jsme se rozhodli, že se vrátíme k tématu, které centrum pro rodinu připravilo na rok 2001, a to „dary Ducha Svatého“.

Dá nám to příležitost se po celý rok zamýšlet nad tím, jak je naše víra posilněná a obohacená Duchem Svatým a nad tím, jaké „ovoce“ tato víra přináší do našeho praktického života, do našeho vztahu k Bohu, k bližním i k sobě samým.

Prvním z těchto darů je „Láska“. Mít lásku – první a největší ovoce Ducha i plnost zákona!

 

Všem děkujeme za vzájemné sdílení.

 

další setkání: 14.10.2018 v 16:00 hodin

 

Janka a Vladimír

 

 
06.05.2018 Společenství manželů a oslava narozenin Vládi M.
 
V rámci pravidelné rubriky - Novinky z rodinky -  jsme si připili na zdraví Vládi Moudrého. Takže ještě jednou Vláďo: hodně Božího požehnání a ať se Ti daří!  
Poté jsme se konečně dotkli tématu - "Rozhovory s dětmi".  Setkání bylo zakončeno modlitbou a požehnáním otce Vítka. 
 
Tímto děkuji Vám všem za účast a pomoc, i všem, co přispěli k bohatosti stolu :-)
 
další setkání: 02.06.2018 asi v 10:00 na Gruni - ještě bude poslán email pro upřesnění
pohoštění: co si kdo nachystá :-)
úklid fary: Alenka a Dominik
 
Dominik & Alenka
 
15.04.2018 Společenství manželů a oslava narozenin Lukáše a Johanky
 
Tentokráte jsme trochu improvizovali a připravené téma "Rozhovory s dětmi" jsme přesunuli na příště - z důvodu nižšší účasti :-)
V rámci pravidelné rubriky - Novinky z rodinky -  jsme si připili na zdraví Lukiho a Klárky. Takže ještě jednou oslavencům Boží požehnání a ať se daří! Poté jsme se lehce dotkli náhradního tématu - "Modlitba manželů". 
Setkání bylo zakončeno modlitbou a požehnáním otce Vítka.
Tímto děkuji Vám všem za účast a pomoc, Tomovi a Marušce za pohoštění i všem, co přispěli k bohatosti stolu :-)
A Marušce Hánové za hlídání dětí! 
 
další setkání: 06.05.2018 16:00
pohoštění: Alenka a já

úklid fary: Alenka a já (Dominik)

 
 

04.03.2018 Společenství manželů

 
Téma tohoto setkání bylo "Odprošení a odpuštění v manželství". Setkání jsme zahájili se sklenicí vína a přáním otci Vítkovi - ještě jednou přejeme Boží požehnání, zdraví a spoustu dobré nálady :-)
Poté jsme klasicky probrali co, kdo, kdy a kde. A skrze zajímavý základ k tématu jsme se přesunuli k diskuzi, která byla zakončena modlitbou a požehnáním otce Vítka. 
 
Tímto děkuji Vám všem za účast a pomoc, Jance a Vláďovi za skvělé pohoštění a Marušce za hlídání ratolestí! 
 
další setkání: 15.04.2018 16:00
pohoštění: Maruška a Tom S.
úklid fary: Vláďa a Janka M.
 
A přátelé pozor, tentokráte jsme předběžně domluvili ještě i výlet!
Cíl :  Gruň
Datum : 02.06.2018
 
Takže si to poznačte, ještě dopřesníme, až příjde čas :-)
 
Dominik & Alenka
 
 
 
28.1.2018 Společenství manželů
 
Téma tohoto setkání bylo "Řešení konfliktů a jak se jim vyhnout". Po zajímavé a docela plodné diskuzi byla modlitba desátku a požehnání otce Vítka. 
 
Tímto děkuji Vám všem za účast a pomoc, Jiřince a Markovi za pohoštění a Marušce za hlídání ratolestí! 
 
další setkání: 04.03.2018 16:00
pohoštění: Vláďa a Janka M.
úklid fary: Marek a Jiřinka M.
 
A jak jsme se domluvili, dávám zde otázky, které si můžete zpracovat do příštího spolča:  
 
 * Jak se chováme v konfliktních situacích? 
 * Je naše manželství  spíše poklidným přístavem, kde se snažíme jeden druhému vyjít vstříc nebo je „bojovou zónou“, kde stačí sebemenší rozbuška a je zle?
 * Dokážu vycítit situaci, z které by mohl vzejít konflikt?
 * Umím rozlišit, co je opravdu důležité a co je hloupost, která může během jedné hádky vážně narušit partnerský vztah?
 
Dominik & Alenka

 

 

Společenství manželů v roce 2017 

pod vedením Alenky a Dominika

 

10.12.2017 Společenství manželů a oslava narozenin

Předvánoční setkání bylo prodchnuto neopakovatelnou atmosférou sdíleného prostoru, času i kreativního vyjádření doplněné modlitbou desátku a požehníním otce Vítka.

V podtónu našeho společného setkání byla velmi jemně a téměř splývavě zakomponována oslava vskutku kulatého významu - k čemuž se ještě jednou všichni připojujeme a vyprošujeme Boží požehnání! :-)

 

Tímto Jance i Tomovi děkujeme za bohatě připravené pohoštění. A všem za společné setkání a sdílení.

 

A protože to bylo poslední setkání v tomto roce, přejeme Všem požehnaný zbytek Adventu, radost z Vtěleného Slova (Jan 1,14) a ať Vás provází Síla v Novém roce! 

(Pro nezasvěcené: ať vás provází síla -  to je hláška ze ságy Star Wars :-) a Síla z velkým S je přeci ... Star Wars "pokřesťansku! )     

  

další setkání: 28.01.2018 16:00

pohoštění: Marek a Jiřinka M.

úklid fary: Marek a Jiřinka M.

  

Dominik & Alenka

 
19.11.2017 Společenství manželů
(a Štěpánkova oslava)
 
Po úvodním seznámení se situací na bojišti (co nového, kdo, kdy, kde) jsme probrali a prodiskutovali téma tohoto setkání - Srozumitelné vyjadřování potřeb, přání a pocitů. Téma bylo podloženo těmito úryvky z Písma: Mt 5,37 a Ef 4, 29-32. Na závěr jsme obdrželi požehnání otce Vítka.
                                                                              
A protože jsme se rozrostli o nového človíčka, Štěpánka Andíla, připili jsme si společně na jeho zdraví :-) Nechť roste a prospívá s Božím požehnáním!
 
Všem velice děkujeme za doručené pohoštění - stůl vypadal "fakt betelně plné". 
 
Velký dík patří i Marušce Hánové za ochotu a hlídáni :-)
 
další setkání: 10.12.2017 16:00
pohoštění: Janka a Tomáš G.
úklid fary: Janka a Tomáš G.
 
Dominik & Alenka
 
8.10.2017 Společenství manželů
 
Téma tohoto manželského setkání bylo "Psychologie rozdílu pohlaví". K tomuto tématu byl zvolen úryvek z Písma: Gn 1, 26-28.
Přednáška byla doplněna diskuzí na dané téma a četbou z knihy Vojtěcha Kodeta - EUCHARISTIE. Na závěr proběhla modlitba růžencového desátku zakončena požehnáním o.Vítka.
 
Poděkování Johance a Lukášovi za přípravu pohoštění! A zároveň jim vyprošujeme Boží požehnání a ochranu do nadcházejících dní :-)  
 
další setkání: 19.11.2017 16:00
pohoštění: Janka a Tomáš G.
úklid fary: Alenka a Dominik S.

 

 

3.9.2017 Společenství manželů
 
* společné setkání po prázdninách
* sdílení prožitků z prázdnin
* modlitba desátku a požehnání o.Vítka
 
domluvení formátu: 16:00-17:30
další setkání: 8.10.2017 16:00
pohoštění: Johanka a Lukáš A.
pokračování úklidu fary - oznamení bude chodit emailem. Kdo uklidí, pošle email dalším v pořadí podle abecedy. Začínají Janka a Vláďa M.  

 

 

Společenství manželů 25.9. a 6.11.2016

 

V prvních dvou setkáních po letních prázdninách jsme se nově pod vedením Tomáše a Jany zabývali podrobněji tématem osobní modlitby. Sdíleli jsme vlastní zkušenosti, zamýšleli se nad formami osobní modlitby, podrobněji probrali modlitbu Otče náš a také modlitbu růžence.

Tématem příštího setkání 11.12.2016 v 16 hodin na faře pak bude manželská modlitba. 

Děkujeme všem zůčastěným a také těm, kteří připravili občerstvení. 

To pak mají příště na starosti Jana s Vláďou. Hlídání dětí bude zajištěno.

S přáním požehnaných dní

Maruška a Tomáš

 

13. setkání společenství manželů 12.6.2016

 

V rámci posledního předprázdninového sektání, jsme oslavili Boha společnou modlitbou a krátkou adorací v kostele. Po té shodnotili celoroční práci našeho společenství a shodli se na pokračování v příštím "školním" roce. Termín prvního sektání po prázdninách je 25.9.2016 v 16 hodin na faře. A to již pod vedením Jany a Tomáše.

Děkujeme za skvělé pohoštění!

S poděkováním za vše a přáním všeho dobrého se na shledání s vámi těší 

Maruška a Tomáš Skýbovi 

 

P.S. v rámci přípravy občerstvení na zářijové setkání se vyhlašuje soutěž "O nejlepšího šneka". Soutěží se o hodnotné ceny.

 

12. setkání společenství manželů 15.5.2016

 

Náplní našeho dalšího sektání byl vedle modlitby a rozvahy na Písmem manželský dialog. Hovořili jsme o formách a stupních vzájemné komunikace a její potřebě. 

Termín příštího sektání jsme si domluvili na 5.6.2016 v 16 hodin na faře.

 Občerstvení jsme zapomněli domluvit, nicméně moc prosíme Janu s Vláďou.

S přáním všeho dobrého se na vás těší 

Maruška a Tomáš Skýbovi

 

Nový termín sektání

Milí přátelé, příští sektání jsme po vzájemné domluvě přesunuli z 10.4. na 15.5. Místo a čas jako obvykle - na faře v 16 hodin.

Těšíme se na vás.

Radostí naplněné dny přejí Maruška a Tomáš Skýbovi 

 

11. setkání solečenství manželů 6.3.2016

 

Rodinná modlitba, zkušenosti s ní a její rozličné formy v našich rodinách byly hlavním tématem našeho dalšího sektání. 

V modlitbě jsme se zamýšleli nad úryvkem Mt 5, 13 - 16.  Díky za pohlídání dětí patří Marušce Hánové.

 Příští sektání pak bude 10.4.2016 v 16 hodin na faře. 

Občerstvení si vzali na starost Johanka s Lukášem.

Hlídání dětí opět zajistíme. Těšímese na vás.

Místo květnového výletu vás zveme na víkendové setkání společenství manželů do Krnovského kláštera o víkendu 13. - 15. 5. 2016. Podrobnoné informace zašleme jakmile budou k dispozici. 

 

Požehnaný čas postní přejí vám všem Maruška a Tomáš Skýbovi

 

 

10. setkání společenství manželů 31.1.2016

 

Na prvním setkání nového roku jsme se zamýšleli nad úryvkem z Písma Mt 18, 19 - 20. Po společné modlitbě se podělili o zkušenosti s osobní modlitbou a zabývali se tématem modlitby manželské, která je jedním z hlavních pilířů hnutí Domácí církve.

Děkujeme za hlídání dětí Petře Karkoškové a její mamince a za skvělé občerstvení Markovi a jeho šikovným dcerám.

Srdečně všechny zveme na příští sektání 6.3.2016 v 16 hod.

Hlídání dětí bude zajištěno.

Občerstvení máme na starosti Maruška a já.

Rovněž jsem se domluvili předběžně, že v květnu bude naše sektání ve formě výletu s duchovním programem. Máte-li nápad na vhodné místo, budeme rádi, pokud napíšete.

Požehnaný čas přejí všem Maruška a Tomáš Skýbovi

 

 

9. setkání společenství manželů 13.12.2015

 

3. adventní neděli jsme se společně setkali nad úryvkem z Písma Mt 6, 5 - 13 a následně se zamýšleli nad tématem osobní modlitby, podpořili se vlastními postřehy a zkušenostmi. Také se podělili, jak nám šlo čtení Písma.

Termín příštího setkání je 31.1.2016 v 15:30.

Hlídání dětí jako obvykle.

O zajištění občerstvení prosíme Jiřinku s Markem.

Vyprošujeme nám všem vytrvalost ve čtení Písma a přejeme požehnané dny.

Maruška a Tomáš Skýbovi 

 

 

8. setkání společenství manželů 22.11.2015

 

Na dnešním sektání jsme se v rámci modlitby zamýšleli nad úryvkem z Písma Lk 1, 27 - 36. Tématem pak bylo čtení Bible. Zda je či by mohla být naší pravidelnou činností, jaké máme zkušenosti. Jak k textu přistupovat.  Zkusime se zamyslet nad tím a příští společenství se podělit o své postřehy a zkušenosti. 

Termín příštího adventního setkání je 13. 12. 2015 v 16 hodin.

Hlídání dětí jako obvykle.

Občerstvení zajistí Maruška a Tomáš, kteří se na vás budou těšit.

 

7. setkání společenství manželů  11.10.2015

 

Po evangelizační části bylo naše dnešní sektání úvodem do "pilotování". Tématem byla modlitba ve společenství, zkusili jsme si novou formu modlitby k Duchu Svatému, dále společné rozjímání nad Božím slovem (Kol, 3, 12-17) a také novou formu modlitby desátku růžence, která by nám měla pomoci tuto modlitbu prožít více do hloubky.

V další části jsme se pak dělili životem. Vřelý dík za excelentní občerstvení Johance.

Příští sektání se uskuteční v neděli 22.11.2015 v 15 hodin. Pokusíme se opět zajistit hlídání dětí. 

Již jsme se také domlouvali na prosincový termín - 13.12.2015, opět v 15 hodin. 

Na sektání s vámi se těší Maruška a Tomáš Skýbovi

 

6. sektání společenství manželů 12.9.2015

 

Po letních prázdninách jsem začali naše pravidelná měsíční sektávání výletem na Hukvaldy. Prožili jsme mši s o. Vítkem pod širou oblohou, vyslechli si svědectví z týdne Oázy evangelizace. Po obědě jsme s dětmi vyrazili na hukvaldský hrad. Fotky z našeho výlétu jsou ve fotogalerii.

 

5. společenství manželů 21.6.2015

 

Poslední sektání před prázdninami jsme prožili v modlitbě v kostele.Přijali jsme Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele jako vyvrcholení evangelizačních setkání.

Prosíme ty, kteří na tomto setkání nebyli, aby nám mailem odpověděli na otázky jak se vám společenství doposud líbilo, zda byste něco chtěli změnit a zda souhlasíte, aby naše společenství vedli i příští "skolní rok" Maruška a Tomáš.

Děkujeme za odpovědi. 

Domluvili jsme se, že bychom novou část našich sektání zahájili společným jednodenním výletem se mší. Jeli bychom i s dětmi. Termín padl na sobotu 12.9.2015. Máte-li tip ny výlet, napiště mi na mail. Zatím jsou v nabídce tato místa:

a) Hukvaldy, b) Grúň, c) Prašivá. Při špatném počasí by pak bylo ve stejném termínu společenství na petřvalské faře.

 

Požehnané léto všem přejí

Maruška a Tomáš Skýbovi

 

 

 

4. společenství manželů 3.5.2015

 

Na našem sektání jsme objevovali Ježíše Krista - jediného Spasitele, který nás může vysvobodit z moci hříchu. 

Zamýšleli jsme se nad tím, kdo to Kristus je, jak vnímá sám sebe, nad smyslem jeho smrti a zmrtvýchvstáním.

Příští sektání bude 21.6.2015 v 15:00 na faře. 

Hlídání dětí je domluveno.

Program bude jiný než obvykle - děti necháme na faře a půjdeme do kostela, kde bychom měli modlitbu. Její náplní má být hlavně rozhodnutí se pro Krista, jeho přijetí. Nad tím také můžete zkusit popřemýšlet. 

Tím vrcholí naše skupina evangelizačních sektání.

Následně bychom se vrátili na faru a dle počasí i s dětmi již udělali grilování či poseděli uvnitř. 

Podrobnosti domluvíme 19.6.  

Můžete pokračovat v čtení Lukášova evangelia.

 

S přáním krásných dní

Maruška a Tomáš Skýbovi

 

 

3. Společenství manželů 19.4.2015

 

Dnes byl naším hlavním tématem: Hřích, to co nás odděluje od Boha i od bližních.

K tomuto tématu jsme shlédli film Mobil.

Příští sektání bude po domluvě již 3.5.2015 a to o hodinu dřív, tedy v 15 hodin na faře.

Tématem bude "jak z toho (hříchu) ven".

Můžete pokračovat ve čtení Lukášova evangelia.

 

Současně jsme dohodli termín sektání na červen na 21.6.2015 opět v 15 hodin.

 

S poděkováním za vaši účast a přáním všeho dobrého 

Maruška a Tomáš Skýbovi

 

 

 

 

2. Společentví manželů 1.3.2015

 

Jaký je Bůh a co od nás očekává? To byly 2 otázky a současně náplň formační části dnešního setkání manželů na faře.

Zkusili jsme si hledání odpovědí v Písmu, podělili se o zkušenosti z jeho čtení.

Příští sektání proběhne 19.4.2015 opět v 16 hodin na faře. Hlídání dětí je zajištěno. 

Tématem bude: Hřích - to, co nás vzdaluje od Boha.

Ke čtení a zamyšlení nabízíme  pokračování Lukášova evangelia, tedy 3. - 5. kapitolu.

 

S přáním všeho dobrého

Maruška a Tomáš Skýbovi 

 

 

 

1. Společenství manželů 18.1.2015

Naše první sektání

 

Programem prvního sektání bylo představení se účastníků, dělení se životem a sdílení zkušeností o cestách k Bohu. 

Po modlitební části jsme si přiblížili hnutí Světlo - Život, jeho historii i současnost a metody práce.

Termín příštího společenství je 1.3.2015 v 16 hodin na faře. Jeho tématem je Boží láska

Hlídání dětí je opět zajištěno.

Před příštím setkáním nabízíme k čtení z Bible 1. a 2. kapitolu z Lukášova evangelia.

 

Srdečně zdravíme s těšíme se na sektání

Maruška a Tomáš Skýbovi

 

8.10.2017 Společenství manželů
 
Téma tohoto manželského setkání bylo "Psychologie rozdílu pohlaví". K tomuto tématu byl zvolen úryvek z Písma: Gn 1, 26-28.
Přednáška byla doplněna diskuzí na dané téma a četbou z knihy Vojtěcha Kodeta - EUCHARISTIE. Na závěr proběhla modlitba růžencového desátku zakončena požehnáním o.Vítka.
 
Poděkování Johance a Lukášovi za přípravu pohoštění! A zároveň jim vyprošujeme Boží požehnání a ochranu do nadcházejících dní :-)  
 
další setkání: 19.11.2017 16:00
pohoštění: Janka a Tomáš G.
úklid fary: Alenka a Dominik S.
 

 

Společenství manželů

 

Informační setkání 30.11.2014

 
Milí přátelé, na prvním setkání jsme probrali a domluvili následující organizační věci: 
 

Termín prvního společenství manželů bude 18.1.2015 v 16 hodin na faře.

Tématem bude úvod do společenství domácí církve a společná modlitba.

Hlavní myšlenkou setkání pak bude úryvek Lk 18, 19 - 20 

Bohu díky všem, kteří máte odvahu a chuť přijít.

Prosíme, vezměte si s sebou Bibli, resp. Nový Zákon, děkujeme.

Pro děti bude zajištěno hlídání, Za tuto službu předem děkujeme Marušce Hánové.

Máte-li dotazy, nápěty, připomínky, prosím, piště na mail: skyba.tom@centrum.cz

 

Těšíme se na vás

 

Maruška a Tomáš Skýbovi