Společenství mládeže
V pátek v 19:00 se schází skoro pravidelně skupinka mladší mládeže.
Po společné modlitbě následuje krátké témátko a pak už je prostor pro zábavu.


Fotky z listopadu 2013
Fotky ze současnosti (říjen 2015)