Bohoslužby

Aktuální pořad bohoslužeb

Z Rozhodnutí Biskupa FrantiŠKA se moŽNost bohosluŽEB organizovaných do poČTU stanoveného vládním naŘízením ruší. Prosím ty, kteří mají daný úmysl mše svaté, ať se mi telefonicky ozvou. P. VíT Zatloukal