Aktuality

Smysl postu

Na začátku postu jsme slyšeli: „Obrať se a věř evangeliu“. Půst je mimo jiné cesta pokání, které vyjadřuje opravdovost obrácení….

Popeleční středa

Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme…

Narozeniny Ježíše

Není hezké slavit narozeniny? Už téměř 2000 let slavíme narození dítěte Ježíše. Bůh nám přichází vstříc. Můžeme se s Ním…

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Celá jsi krásná, Maria, a poskvrny prvotní není na Tobě. Akafist, též Akathist nebo Akathistos (řecky Ακάθιστος – nesedící, tj. zpívaný v stoje) je ve východním ritu liturgický hymnus o…

Žehnání adventních věnců

Adventní věnce nás doprovází dobou přípravy na svátky Narození Ježíše Krista. V rodinách se u něj máme scházet k modlitbě…

Mimořádný adventní půst

Z prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život….

Co nás čeká po smrti?

V tomto dušičkovém čase můžete shlédnout zajímavý miniseriál Dona Pietra (P. Petra Soukala z Havlíčkova Brodu). Má název „Co nás…

Pro Boží milosrdenství …

„Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou!“ (Řím 12,1) Křesťanský život…

Nanebevzetí Panny Marie

Existuje podobnost mezi ikonou Mariina zesnutí a Anastasis, tedy Kristovým vzkříšením. Západní obrazy rozlišují v Kristově životě dva momenty: před…