Aktuality

Pro Boží milosrdenství …

„Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou!“ (Řím 12,1) Křesťanský život…

Nanebevzetí Panny Marie

Existuje podobnost mezi ikonou Mariina zesnutí a Anastasis, tedy Kristovým vzkříšením. Západní obrazy rozlišují v Kristově životě dva momenty: před…

Slavnost Těla a Krve Páně

O slavnosti Těla a Krve Páně – tradičně nazývané Boží Tělo – máme před očima Ježíše skrytého pod způsobami chleba…

Nanebevstoupení Páně

Apoštolové mají za sebou tříletou univerzitu v jeho blízkosti a dnes jim končí čtyřicetidenní postgraduál, v němž měli možnost uvidět…

Dobrý pastýř

Kristus se tedy nečiní srozumitelným pomocí obrazu, který by nám byl už předem běžný – i když jej musíme znát…

3. neděle velikonoční

Možná prožíváš i  dlouhá období, kdy se ti zdá, že Bůh mlčí, kdy jako by se nic nedělo, a aniž…

Bílá neděle

Neděle  – osmý den Zmrtvýchvstání. Nemohl jsem se rozhodnout, které slovo vyjádří dnešní den. Zda slovo: „Pokoj vám!“ nebo slovo:…

Boží milosrdenství

Od Velkého pátku je čas pro novénu k Božímu milosrdenství. Je to čas přípravy na 2. neděli velikonoční, která je…

Vzkříšení

ALELUJA! Nevěřím v prázdný hrob. Věřím v Zmrtvýchvstalého Ježíše. Co to znamená? Odpovídá Carlo Caretto: Až uvidíš bouřku, která tříští…

Bílá sobota

TICHO V noci z Velkého pátku na Bílou sobotu jsem prožil nádherný dar. Nemohl jsem spát a tak jsem vnímal…