Výuka náboženství

Výuka náboženství

ve školním roce 2017/18 probíhá takto:
3. a 4. třída ve čtvrtek od 13:00 do 14:00 hodin.
mládež (od 5. třídy) má nabídku poznávání víry formou společenství v pátek od 19:00 do 21:00 hodin.

Výuka probíhá na římskokatolické faře.
Těším se na setkávání s vámi i s dětmi.
P. Vít Zatloukal

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017

Výuka náboženství probíhá na faře

2. a 3. třída – čtvrtek, 13:00 – 14:00, P. Vít Zatloukal
4. třída       – pondělí, 13:00 – 14:00, P. Vít Zatloukal

V pátek v 19:00 se schází mládež ke společenství, kde spolu prožíváme modlitbu, témátko a hry.

Výuka náboženství ve školním roce 2015/2016

Výuka náboženství probíhá na faře

1. a 2. třída – pondělí – 13:05 – paní katechetka Helena Sládková
3. a 4. třída – pondělí – 13:05 – P. Vít Zatloukal
5. třída a výš – pátek – 14:00 – P. Vít Zatloukal

V pátek v 19:00 se schází mládež ke společenství, kde spolu prožíváme modlitbu, témátko a hry.

V  tomto školním roce je možno přihlásit děti k výuce náboženství.
Výuka bude probíhat na římskokatolické faře (K Muzeu 414, Petřvald) a to
v pondělí odpoledne s největší pravděpodobností ve dvou nebo třech skupinách.

Výuka náboženství byla v tomto školním roce ukončena.

Organizace výuky ve školním roce 2015/16 bude na konci prázdnin.

Paralelně bude probíhat novým způsobem příprava k prvnímu svatému přijímání.

Výuka náboženství
Bude probíhat na faře v Petřvaldě každé pondělí
1. skupina (1., 2. a 3. třída) 13:15 – 14:15
2. skupina (4. a 5. třída) 16:00 – 17:00

Skupina mládeže (6. třída a výše)  se schází na faře v pátek večer od 19:00 do 21:00 hodin.
Programem společenství je modlitba, témátko a hry.
Srdečně zveme…

P. Vít Zatloukal

Výuka náboženství ve školním roce 2014/15

V tomto školním roce je nabídnuta opět výuka náboženství pro děti a mládež na základní škole. Prosím rodiče dětí, které byly pokřtěny, aby využili této možnosti, jak poskytnout svým dětem základní vzdělání a poznání ve víře.
7. září 2014 v 18:00 hodin na faře (K Muzeu 414, Petřvald).

Těším se na spolupráci a přeji vše dobré.
P. Vít Zatloukal

Výuka náboženství ve školním roce 2013/2014

Setkání děti probíhá na faře každé pondělí.
13:45 – 14:45 mladší skupina
Starší skupina se schází ke společenství v pátek večer od 19:00 hod do 20:45

Do náboženství může chodit každé dítě, jehož rodiče souhlasí.

Zapojit se je možné i během školního roku.

Výuka náboženství v tomto školním roce bude probíhat v pondělí odpoledne na faře a to (pravděpodobně) ve třech skupinách.
Domluva s rodiči bude v neděli 8.9.2013 v 17:00 hodin na faře.
Přihlášky do náboženství jsou k dispozici u vyučujících, v kostele
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout z  těchto webových stránek.
Přihlášky je třeba doručit na faru nebo e-mailem do pátku 6. září

Setkání v hodinách náboženství ve školním roce 2012/13 probíhá na faře.

Náboženství pro 2. a 3. třídu
PONDĚLÍ 13:00 – 13:45
Náboženství pro 5. až 7. třídu
PONDĚLÍ 14:00 – 14:45

Výuka náboženství

V tomto školním roce je nabídnuta opět výuka náboženství
pro děti a mládež na základní škole.
Prosím rodiče dětí, které byly pokřtěny,
aby využili této možnosti,
jak poskytnout svým dětem základní vzdělání a poznání ve víře.
Přihlášky do náboženství jsou k dispozici u vyučujících, v kostele
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout z  těchto webových stránek.
Přihlášky je třeba doručit na faru do pátku 7. září.
Podle počtu přihlášených dětí se rozhodne,
zda bude výuka probíhat ve škole nebo na faře.
Rodiče zvu k setkání v neděli
9. září 2012 v 17:00 hodin na faře
(K Muzeu 414, Petřvald).
Těším se na spolupráci a přeji vše dobré.
P. Vít Zatloukal