Tříkrálová sbírka a jiné dobročinné aktivity

Tříkrálová sbírka a jiné dobročinné aktivity

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2020
V Petřvaldu v prvních 14 dnech nového roku koledovalo 8 skupinek s těmito výsledky:
407 – Marie Skýbová        – 7 472,- Kč
408 – Tomáš Skýba          – 3 860,- Kč
409 – Pavel Súdný            – 7 942,- Kč
410 – Tomáš Gořula         – 2 564,- Kč
411 – Iva Hánová             – 8 625,- Kč
412 – Vladimír Moudrý      – 3 970,- Kč
413 – Johana Andilová   – 14 199,- Kč
414 – Vít Zatloukal           – 4 596,- Kč
Celkem:                           53 228,- Kč
Všem velké díky – koledníkům i dárcům.

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019

Celková částka, kterou se podařilo v Petřvaldu vybrat činila 49 333,- Kč.
Po skupinkách:
78 – Iva Hánová          12514,- Kč
79 – Petra Bierská       17612,- Kč
80 – Pavel Súdný          5172,- Kč
81 – Tomáš Skýba        3556,- Kč
82 – Vít Zatloukal            100,- Kč
83 – Vít Zatloukal          3445,- Kč
84 – Vladimír Moudrý    2660,- Kč
85 – Petra Bierská        4274,- Kč

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2018

číslo pokl.

jméno vedoucího skupinky výsledná částka

16

 Iva Hánová

11 357

17

 Marek Adlof

4 726

18

 Tomáš Gořula

3 186

19

 Iva Hánová

3 642

celkem

……………………….

22 911

Tříkrálová sbírka 2017

Jak se koledovalo v mrazivou sobotu 7. 1. 2017?
Pusťte si video.20170108_123223.avi (11135220)

Tříkrálová sbírka 2016

Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupiinek!

Číslo pokl. Jméno částka
38 Petra Bierská

13 817,00

39 Iva Hánová

8 578,00

40 Marek Miloš

6 896,00

42 Vladimír Moudrý

2 179,00

43 Tomáš Gořula

1 937,00

44 Tomáš Skýba

6 549,00

45 Markéta Hlavatá

2 631,00

46 Vít Zatloukal

5 027,00

celkem

47 614,00

Tříkrálová sbírka 2015

V sobotu 10. ledna 2015 se za deštivého počasí rozešly po ulicích Petřvaldu skupinky koledníků, kteří roznášeli požehnání a radost k domovům našich spoluobčanů. V tomto roce bylo 8 skupin a některé se rozhodly pro vícedenní koledování, takže již v předchozím týdnu bylo možno se s nimi setkat. S velikou radostí a vděčností můžeme oznámit, že štědrost našich spoluobčanů byla opět větší než v předchozích letech. V následující tabulce můžete vidět přehled „úspěšnosti“ jednotlivých skupin a také celkový součet příspěvků, jež letos dosáhly výše 43 576,- Kč

Petřvald

52

Iva Hánová

10 804,00

53

Petra Bierská

13 192,00

54

Tomáš Skýba

5 902,00

55

Tomáš Gořula

2 126,00

56

Marek Mikloš

4 203,00

57

Dominik Svěch

3 210,00

58

Ivana Poláková

1 543,00

59

Pavlína Šedová

2 596,00

43 576,00 

Všem, kteří věnovali své síly do pomoci potřebným skrze charitní dílo patří upřímné poděkování a také přání, ať jim to požehnáním dobrý Bůh odplatí.
P. Vít Zatloukal

Tříkrálová sbírka 2014

Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2014
Tříkrálová sbírka 2014
v Petřvaldě
č. vedoucí skupiny vybraná částka
74 Iva Hánová 11 031,00
75 Tomáš Skýba 5 630,00
76 Marie Skýbová 3 647,00
77 Petra Bierská 5 033,00
78 Marek Mikloš 4 302,00
79 Tomáš Gořula 2 708,00
80 Vít Zatloukal 5 017,00
CELKEM 37 368,00

Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka na potřeby sociálních charitních projektů činila 24.032,- Kč.
Počet skupin – 6 (vedoucí skupin: Ivana Poláchová, Iva Hánová, Tomáš Gořula, Dominik Svěch, Tomáš Skýba, Vít Zatloukal). Všem štědrým dárcům ať Bůh dá dobro časné i věčné a požehnání ať je provází.