Farnost

Kostel sv. Jindřicha v Petřvaldě

Dříve než byl postaven nynější farní kostel v Petřvaldě, stál na zdejším katolickém hřbitově dřevěný kostelík, zasvěcený římským mučedníkům Janu a Pavlovi. Jejich sochy se zachovaly do dnešních dnů.
Od roku 1835 byl majitelem petřvaldského úanství hrabě Jindřich Larisch-Mönnich, který už 3. května začal s výstavbou nového katolickéhho kostela.

Petřvaldský kostel je postaven podle vzoru kostela sv. Šebestiána v Miláně (Itálie), v klasickém římském slohu (empir), ve tvaru římské rotundy.
Svěcení základního kamene vykonal děkan Vincenc Misera, farář šenovský.
Petřvaldští farníci se ochotně zapojili do prací na stavbě kostela, obstarali dovoz stavebního materiálu a mnohdy také zdarma vypomáhali při stavbě. Na zdění pracovalo současně až 20 zedníků, takže již v prvním roce stavby bylo zdivo hotovo. V následujícím roce byla postavena také věž a kostel byl omítnut. Ve třetím roce, tj. v roce 1837, byla stavba dokončena a začaly v ní první bohoslužby. Vnitřní vybavení kostela bylo pořízeno ze sbírek mezi farníky. Petřvald měl v té době 850 obyvatel.
Po zřízení oltářů a vnitřní úpravě byl nový kostel 15. července 1838, za krásného počasí a účasti mnoha věřících ze širokého okolí, slavnostně posvěcen generálním vikářem paterem Pavlem Prutkem, farářem ve Fřýdku.
Kostel byl na žádost majitele petřvaldského panství hraběte Jindřicha Larisch-Mönnicha zasvěcen sv. Jindřichovi, králi německému a císaři Svaté říše římské, který žil na přelomu 10. a 11. století.

První petřvaldský farář, P. Antonín Duda byl horlivým knězem.
Jeho osvětová činnost byla velmi známá. Mimo jiné založil spolek střídmosti. Pod jeho vedením farnost v Petřvaldě vzrůstala.

Po odchodu faráře P. Josefa Musiola-Sedláka do důchodu v roce 1987 byla farnost svěřena do správy ex currendo z Orlové.
V roce 2005 byl ustanovan administrátorem farnosti P. Miloslav Gandera.
V říjnu 2011 byl ustanoven farářem P. Vít Zatloukal, který se správy farnosti ujal v prosinci téhož roku.

Farářem farnosti je od října 2011 P. Vít Zatloukal.