Nanebevzetí Panny Marie

„Vzchopme se už konečně, bratři, povstaňme s Kristem, usilujme o to, co pochází shůry, a mysleme na to. Vzhlížejme s touhou k těm, kteří touží po nás, spěchejme k těm, kteří nás očekávají, předložme přání svého srdce těm, kteří nás vyhlížejí. Přejme si nejen být ve společnosti svatých, ale mít i účast na jejich štěstí, a toužíme-li po jejich přítomnosti, ucházejme se velmi horlivě také o to, abychom měli účast na jejich slávě. V této ctižádosti není nic zhoubného a vroucí touha po takové slávě není nic nebezpečného. A druhá touha, která nás naplňuje při slavení památky svatých, směřuje k tomu, aby se i nám ukázal Kristus, náš život, tak jako se ukázal jim, a abychom se také my s ním ukázali ve slávě.“
(Sv. Bernard z Clairvaux)

V dnešní den se modleme spolu se sv. Bernardem:

Pamatuj, láskyplná Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno,
abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu,
kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k tobě utíkám,
Panno Panen a Matko.
K tobě přicházím,
před tebou stojím já,
kající hříšník.
Dobrá Matko Slova,
neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš.
Amen.