Dotek

Když se nás dotýká Boží přítomnost, není to vždy jednoduché a zářivé. Kéž jsou následující dny naplněny pokojem. Zveme na pouť k sv. Jindřichu 11.7. 2021 v 9:00  při mši svaté.