Modlitba za farnost

Modleme se za obnovu naší farnosti:
Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve,
ty jsi hlava našeho farního společenství.
Dej nám, ať se máme rádi,
ať máme jeden pro druhého
správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění.
Chraň slabé, osvěcuj pochybující,
posiluj malomyslné, podrž kolísající,
probuď dřímající, veď hledající,
rozehřej vlažné.
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti,
tvé zachraňující lásky.
(Kancionál 030)