Panna Maria Královna

Stejně jako Pán Ježíš je králem v naprosto jiném smyslu, než jsou jimi světští králové, i Panna Maria je královnou jen a právě ve smyslu plného podílu na Božím království a kralování, které je připraveno pro nás všechny. Pokud tedy v církvi uctíváme Pannu Marii jako královnu, pak je tomu tak vždy ve vztahu ke Kristu a v plné závislosti na jeho poslání, čímž je záchrana světa. Ona je tou, na které se již naplnila slova Písma určená pro každého z nás: „Jestliže jsme s ním (s Kristem) zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním i kralovat“ (2Tim 2,11-12).
(P. Vojtěch Kodet, OCarm.)