Aktuality

ADVENT

Advent je čas ztišení, čas návratů, čas nápravy a čas milosti. Advent je příležitost zastavit se uprostřed shonu. Advent je…

Svoboda k životu

Zvykli jsme si na život ve svobodě. Nezvykli jsme si na svobodu k životu. Daruj nám, Pane, pravdou vnitřní svobodu,…

Bůh na prvním místě

Z jednoho rozhovoru Ježíše se zákoníkem víme, že nejdůležitější dvě přikázání v Písmu svatém jsou – z Božího pohledu – milovat Boha celým…

Křesťanská modlitba

Jednoho dne tedy (učedníci) čekají, až se Ježíš na odlehlém místě domodlí, a pak poprosí: „Pane, nauč nás modlit se“….

Být milosrdný

Ježíš nám tedy překládá za vzor Samaritána, který miluje bližního jako sám sebe a ukazuje tak, že miluje Boha celým…

Kým je pro vás kněz?

Katolické mládeži radíte: Od nás kněží žádej rozhřešení, ale podle našich skutků nejednej. Tedy nemá brát vás kněze až tak…

Církev putující, pohotová a rozhodná

Církev následuje Ježíše putováním, neprodleným jednáním, okamžitě a rozhodně. Hodnota podmínek, které klade Ježíš –putování, pohotovost a rozhodnost – nespočívá…