ADVENT

Advent je čas ztišení, čas návratů, čas nápravy a čas milosti.
Advent je příležitost zastavit se uprostřed shonu.
Advent je přípravou na setkání.
Advent je časem pokojného srdce v nepokoji světa.
Advent je dar Boží, který se učíme využívat.
Pokojný advent přejeme všem ve farnosti i mimo ni.

MARIA, BEZ PRVOTNÍHO HŘÍCHU POČATÁ, ORODUJ ZA NÁS