Pokrm života

Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. (Jan 6,51)

Pro vita mundi – za život světa – je heslo našeho biskupa Františka Václava. Výzva evangelia této neděle je tedy aktuální zvláště pro nás v ostravsko-opavské diecézi. Pamatujme, že přijetí Eucharistie je závazkem stát se Tělem Kristovým a mše svatá nekončí „propuštěním lidu“ (jak říká oficiální překlad rubrik misálu), nýbrž ROZESLÁNÍM Kristových učedníků, abychom byli apoštoly evangelia pro život světa.
První inspirací je otázka, zda toužím po Těle Kristové – Eucharistii. Zda připravuji své srdce své nitro k setkání a přijetí Ježíše jako pokrmu života, bez nějž nemohu žít.
Druhou inspirací je otázka, zda jsem ochoten nechat se semlít jako pšeničné zrno, zda jsem ochoten opustit své představy o životě, svá přání, své touhy – pro život v církvi, jež je Tělem Kristovým. Stát se aktivní částí tohoto společenství, které nese spásnou a životodárnou zvěst evangelia tomuto světu.
Třetí inspirací je otázka, zda usiluji o jednotu v Kristu, nebo jsem reptajícím (rozkládajícím) prvkem společenství rodiny, farnosti, diecéze, církve.
Vyprošujme si dar jednoty, dar lásky a odpuštění, dar Ducha Svatého – Dárce života.