Vděčnost

S obrovskou vděčností za takřka 10 let života a služby v Petřvaldě se s vámi loučím.
Chci poděkovat vám všem, kteří se jakkoliv zapojujete do života farnosti i města.
Chci poprosit o odpuštění všeho, co jsem nezvládal nebo čím jsem vás zklamal.
Chci nadále žehnat vašemu  životu…
P. Vít Zatloukal