Možnost adorace

Kostel sv. Jindřicha je otevřen od 12 do 17 hodin k osobní modlitbě. Je možno se telefonicky domluvit na individuální podávání Eucharistie nebo ke svátosti smíření (731 625 630).