Podpora farnosti

19.03.2017 03:13

Jedna z cest, jak podpořit farnost, je zveřejněna na tomto odkaze.
Jsme vděčni za jakýkoliv dar, kterým podpoříte život farnosti nebo obnovu kostela.
Na opravu kostela a kaplí křížové cesty je vyhlášena veřejná sbírka s transparentním účtem.