Svatý Josef, ochránce církve

Svatý Josefe, ochránce církve, pros za nás.
Svatý Jindřichu, svěřuji Tvé přímluvě naši farnost.