Bílá neděle

Neděle  – osmý den Zmrtvýchvstání. Nemohl jsem se rozhodnout, které slovo vyjádří dnešní den. Zda slovo: „Pokoj vám!“ nebo slovo: „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ A pak jsem si uvědomil souvislost – milosrdenství přináší pokoj. Proto vám dnes přeji pokoj srdce, který vnáší do srdce opravdovou radost. Milosrdenství, které přináší zjednodušení života, když místo bažení po marnostech světa usilujeme o to dávat druhým – a stát se člověkem, bližním svému bližnímu. Pokoj vám.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA