Bůh není nikomu vzdálen

To, co mi sděluje stvoření, je jen začátek
To, co mi odhalují nebesa a země v celé své nesmírné kráse, ve své harmonii, je jen začátek nekonečného rozhovoru, který bude naplňovat celý můj pozemský i posmrtný život.
Musím hned doplnit, že tento rozhovor má začátek, ale nemá konec, protože oba účastníci dialogu – Bůh i člověk – jsou věční a budou muset přebývat ve stejném domě.
Bylo by divné žít v jednom domě a vůbec spolu nemluvit, a ještě podivnější by bylo vůbec se neznat.
Poznat Boha a mluvit s ním je cílem každého člověka
Ať už bude toto seznámení pomalé či rychlé nebo rozmluva s ním snadná či složitá, řekl bych, že to bude jistě pro každého rozhodující.
Je téměř nemožné uniknout Božímu plánu, který se začíná naplňovat v okamžiku, kdy člověk dochází k poznání Boha. Vždyť on chce, aby „hledali Boha, zdali by se ho mohli dohmatat a nalézt ho. Vždyť od nikoho není daleko“ (Sk 17,27).
Ano, Bůh není daleko od nikoho z nás, je s námi, odkjakživa.
Jestliže jsme jeho přítomnost zahlédli ve stvoření, ve Zjevení získá konkrétní podobu; jestliže jeho řeč přichází před naše zraky s podobou věcí, vstoupí do naší duše skrze tajemství Slova.
Písmo doplní řeč hor, moří, hvězd, Bible dovede člověka k rozhovoru s Bohem.
Ano, tajemství stvoření se v Bibli dokonale zrcadlí a nachází v ní způsob svého vyjádření. Bible vidí v přírodě své nejrozhodnější svědectví.
Obě tvoří v rukou Božích jednotu, se kterou se Bůh obrací k člověku; oběě jsou pro člověka „anténou“, kterou je možno zachytit Boží hlas vycházející z věčného protoru bytí.

Carlo Caretto, myšlenky na každý den