Co nás čeká po smrti?

V tomto dušičkovém čase můžete shlédnout zajímavý miniseriál Dona Pietra (P. Petra Soukala z Havlíčkova Brodu).
Má název „Co nás čeká po smrti a každý díl se věnuje jednotlivým tématům spojeným s životem po smrti.
Jednotlivé díly jsou publikovány na tomto odkaze.

V tomto roce, kdy jsme si připomněli 75 let od konce 2. světové války, my kněží si připomínáme své spolubratry, kteří byli odvlečeni do koncentračních táborů nebo kteří zahynuli v bojích. Také z Petřvaldu byl deportován do Mauthausenu a poté do Dachau P. Jan Marosz, který byl propuštěn s vážnou nemocí domů, kde po třech měsících umírá. Pamatujme na něj v modlitbě.