Dobrý pastýř

Kristus se tedy nečiní srozumitelným pomocí obrazu, který by nám byl už předem běžný – i když jej musíme znát – ale na základě tajemství svého „Já jsem“ objasňuje, co je opravdový pastýř. Jelikož On je, proto existuje někdo, komu patří všechno rozptýlené a pobíhající; někdo, kdo zná všechno, co tak naprázdno rozptýlené se míjí beze smyslu a bez světla; někdo, kdo přece zná konečné tušení této dokonce i v rozptýlení shromážděné skutečnosti; někdo, kdo se obětuje a vstupuje doprostřed tohoto rozptýlení až do ztracenosti smrti a tak působí shromažďování rozptýleného; někdo, kdo může všechno sjednocovat. Jelikož existuje tento „Já jsem“, proto existuje pastýř.
(Karl Rahner, zdroj: pastorace.cz)