Jak slavit neděli

Milovaní farníci,
jak dnes slavit neděli, když se nemůžeme setkat v kostele?
1) máte možnost ÚČASNIT SE mše svaté (ne jen sledovat) prostřednictvím radia Proglas (https://slovo.proglas.cz/duchovni/bohosluzby/) nebo TV Noe (https://www.tvnoe.cz/program)
nebo prožít rodinnou bohoslužbu slova (http://www.apha.cz/2020/pastoracni-stredisko/jak-slavit-bohosluzbu-doma)
2) můžete si udělat procházku k osobní adoraci do farního kostela od 8:00 do 17:00 s možností zavolat mi (na  tlf. 731 625 630), abych vám podal Eucharistii nebo s vámi  slavil svátost smíření. Nejvhodnější čas je po prožití mše svaté skrze mediální prostředky, tj. od 11:45 a dále.
3) můžete věnovat čas osobní modlitbě v různé formě – rozjímat nad textem Bible pro dnešní neděli (může vám pomoci komentář Českého katolického díla (http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/liturgicky-rok-a/)
4) můžete požádat od přijetí Eucharistie – pro lidi vyššího věku nejlépe doma (zavolat)
V těchto ne lehkých dnech na vás myslím v modlitbě a prosím o modlitbu za všechny ty, kteří patří mezi nejvíc ohrožené (nemocné, lékaře, zdravotníky…), a ty, kteří nesou zodpovědnost za to, abychom prošli dobou zkoušky pouště způsobené ohrožením pandemie.
Moc vás prosím, abyste vnímali potřeby lidí kolem sebe – možnost zajistit nákup, povzbuzení,rozhovor s osamělými atd.
P. Vít Zatloukal