Slavnost Těla a Krve Páně

O slavnosti Těla a Krve Páně – tradičně nazývané Boží Tělo – máme před očima Ježíše skrytého pod způsobami chleba a vína, které byly proměněny při mši svaté. Vzdáváme chválu a díky za to, že On s námi zůstává po všechny dny a posiluje nás.
„Ó milostivý chlebe, rač v nás oheň Ducha svatého tak zapálit, abychom hrozni byli všelikým nepřátelům jako lvové ohněm dýchajíce, totiž zapálenou pravdou a láskou. Nebo kdež tvá svatá krev jest v důstojném srdci, tu zlí duchové zaběhnou a dobří andělé na pomoc přicházejí. Račiž nás tak důstojně napájeti svou svatou krví, aby se zlí duchové pro hrůzy k nám neodvážili přistoupiti a svatí andělé vždy při nás přebývali.“
(Jan Milíč z Kroměříže) – / Pavel Strachota, Hlasy Otců, str. 78/

Boží Tělo – Petřvald 2017